O walce strażników miejskich w Trybunale Konstytucyjnym o część przywilejów, które mają policjanci i inne służby mundurowe, pisaliśmy w DGP nr 224 z 20 listopada 2019 r. („Strażnicy walczą o pomostówki”). W złożonym do TK wniosku Związek Zawodowy Funkcjonariuszy oraz Pracowników Straży Miejskich i Gminnych podnosił, że w porównaniu z przedstawicielami innych formacji są oni dyskryminowani w zakresie ochrony emerytalnej. Ustawodawca pozostawił bowiem ich poza systemem emerytur nie tylko mundurowych, lecz także pomostowych. Pozbawienie strażników prawa do pomostówek budzi jednak wątpliwości co do zgodności z konstytucją.
Obecnie prawo do tego świadczenia mają osoby, które wykonują pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i rozpoczęły ją przed 1 stycznia 1999 r. Jako równorzędne z okresami pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze traktowane są okresy służby pełnionej przez żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy służb mundurowych. Mogą oni nabyć prawo do emerytury pomostowej, jeśli nie spełniają warunków do mundurowej lub prawo takie utracili.