I. DNI USTAWOWO WOLNE OD PRACY
Problematykę dni ustawowo wolnych od pracy niezmiennie równo od 70 lat reguluje ustawa o dniach wolnych od pracy z 1951 r., z której wynika, że są nimi wszystkie niedziele oraz 13 wymienionych enumeratywnie świąt. Święta należy podzielić na dwie kategorie: stałe – przypadające w konkretne dni kalendarzowe, czyli takie gdzie data święta jest zawsze taka sama, lecz może się różnić dzień tygodnia, w jaki takie święto wypada, oraz ruchome – mogące mieć miejsce w różnych datach i dniach tygodnia. Jednak w przypadku Niedzieli Wielkanocnej oraz Zielonych Świątek narzucona jest zasada, że wypadają one w niedziele, choć w różnych datach. W 2022 r. w niedziele jednak będą obchodzone aż cztery święta, gdyż w ten dzień także wypadają Święto Pracy – 1 maja oraz pierwszy dzień Bożego Narodzenia – 25 grudnia.