W ubiegłym roku średni mandat nałożony przez inspektora pracy wyniósł 1,2 tys. zł. O tysiąc złotych wyższa była przeciętna wysokość grzywny orzekanej przez sądy w razie wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym. To bardzo niskie kwoty, w szczególności w porównaniu z ewentualnymi korzyściami wynikającymi z naruszenia prawa pracy (np. zaniżania czasu pracy lub wynagrodzenia).
- Kary nakładane w Polsce na nieuczciwych pracodawców należą do najniższych w UE. Dlatego należy rozpocząć dyskusję w tej sprawie i rozważyć podwyższenie sankcji, bo nie były one zmieniane od momentu wprowadzenia obecnej ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, czyli od 2007 r. - podkreślił Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej, w wywiadzie dla DGP.