Początkowo program modernizacji miał objąć tylko policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną i Służbę Ochrony Państwa. W trakcie prac w Sejmie dołączono do niego Służbę Więzienną.
Program ma pozwolić m.in. na podwyższenie wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników oraz dalsze realizowanie inwestycji – m.in. budowlanych, technicznych i technologicznych. W przypadku Służby Więziennej dodatkowo mają zostać wprowadzone też rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo w zakładach karnych.