Początkowo program modernizacji miał objąć tylko policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną i Służbę Ochrony Państwa. W trakcie prac w Sejmie dołączono do niego Służbę Więzienną.
Program ma pozwolić m.in. na podwyższenie wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników oraz dalsze realizowanie inwestycji – m.in. budowlanych, technicznych i technologicznych. W przypadku Służby Więziennej dodatkowo mają zostać wprowadzone też rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo w zakładach karnych.
W efekcie inwestycje w te formacje będą kosztowały łącznie prawie 12 mld zł.
Ponadto posłowie zdecydowali, że policjanci, którzy w czasie lub poza służbą ratowali życie lub zdrowie albo mienie z narażeniem własnego życia lub zdrowia, będą mogli otrzymać specjalny medal. Będzie on pociągał za sobą także konsekwencje finansowe – funkcjonariusze, którym go przyznano, uzyskają prawo do podwyższenia emerytury policyjnej o 1 proc. podstawy jej wymiaru. ©℗
Etap legislacyjny
Ustawa skierowana do Senatu