Przypomnijmy, że założenia ujednoliconego projektu opublikowano w tym tygodniu w wykazie prac legislacyjnych rządu. Skoro rozpoczęto prace nad nowym aktem prawnym, to pojawiało się pytanie, czy konieczne będzie też przeprowadzenie od nowa konsultacji międzyresortowych i społecznych, czy też wystarczające będą te przeprowadzone wcześniej, przed połączeniem, a więc oddzielnie dla projektów dotyczących pracy zdalnej i weryfikowania trzeźwości. Ma to istotne znaczenie, bo np. konsultacje pierwszej z wymienionych nowelizacji trwały około roku i gdyby trzeba je było powtórzyć, proces legislacyjny by się wydłużył i później weszłyby one w życie.
O przeprowadzonym już wcześniej opiniowaniu przypomniało MRiPS. – Połączenie projektów do wspólnego procedowania było jedynie kwestią techniczną. Nie spowodowało zmian merytorycznych, które wymagałyby ponownego przeprowadzenia uzgodnień, opiniowania i konsultacji scalonego projektu – podkreślił resort rodziny.