Takie ujednolicenie zapowiadał wcześniej m.in. Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej (w wywiadzie dla DGP). – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zasugerowała takie połączenie z uwagi na kwestie legislacyjne, uzasadniając to sprawniejszym przyjęciem zmian w kodeksie pracy – wskazał.
Jednocześnie podkreślił, że ujednolicenie nie oznacza istotnych zmian. – Oba projekty były konsultowane, w tym w szczególności ten dotyczący pracy zdalnej. Nie wszystkie rozwiązania mają pełną akceptację partnerów społecznych, ale w dużym zakresie udało się uzyskać konsensus i wprowadzić kompromisowe rozwiązania – wyjaśnił wiceminister.
Połączenie wywołuje jednak pytanie o to, czy prace nad planowanymi zmianami nie wydłużą się (w związku ze wspomnianym opiniowaniem). Skoro w wykazie opublikowano założenia nowego (ujednoliconego) projektu, to pojawiają się wątpliwości co do tego, czy od nowa trzeba będzie też przeprowadzać konsultacje międzyresortowe i społeczne, czy też wystarczą te zrealizowane już wcześniej, oddzielnie dla obu planowanych nowelizacji. Ma to istotne znaczenie, bo opiniowanie np. projektu dotyczącego zdalnej pracy trwa już ponad rok (od września 2020 r., gdy resort rodziny przedstawił pierwszą, wstępną wersję zmian). Gdyby trzeba było powtórzyć teraz cały ten proces, to moment jej uchwalenia i wejścia w życie na pewno opóźniłby się. Wiele wskazuje, że ponowne konsultacje jednak nie będą potrzebne. Wynika to m.in. z faktu, że jako planowany termin przyjęcia projektu przez rząd wskazano IV kwartał br. (do końca tego terminu został miesiąc, a to zbyt krótki czas na ponowne zaopiniowanie tak istotnych zmian). DGP zadał już w tej kwestii pytania Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej.
Z przedstawionych założeń ujednoliconego projektu wynika, że rzeczywiście zakres zmian (w związku z połączeniem) nie uległ zasadniczym zmianom. Nowe przepisy umożliwią prowadzenie prewencyjnych kontroli trzeźwości pracowników i określą zasady ich realizowania. Z kolei praca zdalna co do zasady ma być wdrażana w porozumieniu zawieranym ze związkami zawodowymi lub po konsultacji z przedstawicielami pracowników.