Ponad 10 mld zł ma zostać przeznaczone na modernizację służb – tak wynika z przyjętych wczoraj przez Radę Ministrów przepisów. Chodzi o projekt ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025”. Zakłada on dalsze inwestowanie w te formacje – zarówno w aspekcie technicznym, jak i kadrowym.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które jest autorem projektu, tłumaczy, że po dwóch dotychczasowych programach modernizacji konieczne jest dalsze realizowanie inwestycji budowlanych oraz finansowanie najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych, tj. wymiany oraz unowocześnienia uzbrojenia, sprzętu specjalistycznego i transportowego, wyposażenia i sprzętu ochrony osobistej funkcjonariuszy oraz rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.
Kolejna kwestia to wzmocnienie kadrowe. Resort przekonuje, że zależy mu na zwiększeniu atrakcyjności służby oraz pracy w poszczególnych formacjach. Aby to osiągnąć, projekt przewiduje podwyższenie uposażeń i wynagrodzeń. W przypadku funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa od 1 stycznia 2022 r. podwyższony zostanie wskaźnik wielokrotności kwoty bazowej, mający wpływ na przeciętne uposażenie funkcjonariuszy. W policji i Straży Granicznej wzrośnie on z 3,810 do 4,061, w Państwowej Straży Pożarnej z 3,754 do 4,005 i w Służbie Ochrony Państwa z 4,480 do 4,731. Wzrosnąć mają też wynagrodzenia pracowników cywilnych.
Rząd chce też podnieść poziom wyszkolenia i kwalifikacji funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. W związku z tym mają też zwiększyć się nakłady na szkolenia. Powiększyć ma się też stan etatowy funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. W policji do 2025 r. ma przybyć 5,6 tys. etatów, w Straży Granicznej i w Państwowej Straży Pożarnej – po 750 etatów.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez rząd