Stworzenie świadczenia teleinformatycznego, czyli dodatku do wynagrodzenia dla osób, które realizują zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa w służbach, organach administracji i podmiotach działających w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (patrz infografika), zakłada projekt ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, którym zajmował się wczoraj Sejm.

Kasa dla najlepszych