Powołujący ją do życia projekt nowelizacji ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Komendą Główną Policji) wczoraj przyjął rząd, choć w trakcie uzgodnień wiele uwag miały do niego resort sprawiedliwości, Rządowe Centrum Legislacji, a nawet Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (pisaliśmy o tym w DGP nr 216/2021 „Cyberpolicja będzie o nas wiedzieć zbyt dużo”).
Potrzebę powołania nowej służby projektodawcy tłumaczą tym, że wykrywanie i zwalczanie przestępstw popełnianych w cyberprzestrzeni oraz z wykorzystaniem internetu cały czas się zwiększa. Najczęściej dotyczą one czynów przeciwko mieniu, prawom autorskim i prawom pokrewnym, wolności seksualnej i obyczajności czy ochronie informacji. Dlatego do głównych zadań CBZC będzie należało zwalczanie przestępstw związanych z oszustwami i kradzieżą tożsamości w sieci oraz walka z przestępcami seksualnymi, którzy poszukują swoich ofiar w internecie. W nowej jednostce ma zostać zatrudnionych 1,8 tys. osób. Przy naborze będą brane po uwagę wiedza i umiejętności dotyczące informatyki i nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz znajomość języka obcego.