Od nowego roku ma zacząć działać Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC), czyli specjalna jednostka o strukturze podobnej do Centralnego Biura Śledczego. Jej zadaniem ma być walka z przestępstwami w sieci.

Powołujący ją do życia projekt nowelizacji ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Komendą Główną Policji) wczoraj przyjął rząd, choć w trakcie uzgodnień wiele uwag miały do niego resort sprawiedliwości, Rządowe Centrum Legislacji, a nawet Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (pisaliśmy o tym w DGP nr 216/2021 „Cyberpolicja będzie o nas wiedzieć zbyt dużo”).
Potrzebę powołania nowej służby projektodawcy tłumaczą tym, że wykrywanie i zwalczanie przestępstw popełnianych w cyberprzestrzeni oraz z wykorzystaniem internetu cały czas się zwiększa. Najczęściej dotyczą one czynów przeciwko mieniu, prawom autorskim i prawom pokrewnym, wolności seksualnej i obyczajności czy ochronie informacji. Dlatego do głównych zadań CBZC będzie należało zwalczanie przestępstw związanych z oszustwami i kradzieżą tożsamości w sieci oraz walka z przestępcami seksualnymi, którzy poszukują swoich ofiar w internecie. W nowej jednostce ma zostać zatrudnionych 1,8 tys. osób. Przy naborze będą brane po uwagę wiedza i umiejętności dotyczące informatyki i nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz znajomość języka obcego.
Resort spraw wewnętrznych chce, aby cybersłużba była atrakcyjna finansowo dla specjalistów. Dlatego jej funkcjonariusze otrzymają stałe dodatki w miesięcznej wysokości od 70 proc. do 130 proc. przeciętnego uposażenia w Policji (od 4,3 tys. zł do 8 tys. zł). ©℗

Nowe świadczenie teleinformatyczne

Jednolity poziom wynagrodzeń dla ekspertów od cyberbezpieczeństwa w różnych formacjach państwowych ma zagwarantować projekt ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Jego założenia zostały właśnie opublikowane w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Dzięki niemu rząd chce uniknąć konkurowania o specjalistów w ramach administracji publicznej i zapobiec odpływowi kadr z sektora publicznego do prywatnego. Dlatego planuje wprowadzić świadczenie teleinformatyczne, które ma być dodatkiem do pensji dla osób zajmujących się cyberbezpieczeństwem. Projekt przewiduje też utworzenie Funduszu Cyberbezpieczeństwa.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez rząd