PFR za pośrednictwem ZUS będzie wzywał firmy do podpisania z instytucjami finansowymi umowy o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym (PPK), jeżeli jeszcze tego nie zrobiły. Chcecie w ten sposób zwiększyć poziom partycypacji?
Przedsiębiorcy (i nie tylko) mają ustawowy obowiązek podpisać tzw. umowę o zarządzanie PPK, czyli umowę z instytucją finansową o prowadzenie tego programu. Realizacja tego obowiązku została podzielona w czasie na cztery etapy. Jeżeli nie zostanie on wypełniony, to PFR, który jest instytucją odpowiedzialną za wdrażanie PPK, musi wezwać do podpisana takiej umowy. Tak robiliśmy przy pierwszym, drugim i trzecim etapie jego wprowadzania. Wówczas przesyłaliśmy firmom wezwania pocztą. Tym razem wykorzystamy jednak do tego celu PUE ZUS. Forma elektroniczna jest nie tylko bardziej przyjazna dla przedsiębiorców, ale też kosztuje mniej podatnika. To oszczędność rzędu 7 mln zł.