Na te dane miał wpływ wzrost zarówno liczby pracowników (o 68,4 tys. w stosunku do lutego 2020 r. i o 40,2 tys. w stosunku do września br.), jak i osób wykonujących umowę agencyjną, umowę zlecenia (o 141,2 tys. w stosunku do lutego 2020 r. i o 11,1 tys. w porównaniu do września br.).
Zwiększyła się też liczba prowadzących działalność gospodarczą o 97,6 tys. w stosunku do lutego 2020 r. (o 1,1 tys. w porównaniu do września br.). Jednocześnie odnotowano spadek liczby bezrobotnych z prawem do zasiłku o 53,8 tys. w odniesieniu do lutego 2020 r. (o 3,5 tys. wobec września br.).