Izabela Kaźmierczak-Kamiennik, specjalista ds. prawa pracy
Zgodnie z art. 100 par. 2 pkt 4 kodeksu pracy do podstawowych obowiązków pracownika należy dbanie o ogólnie pojęte dobro pracodawcy. W tym również nienarażanie go swoim działaniem na jakiekolwiek straty, a więc również nieprowadzenie wobec niego działalności konkurencyjnej. Jednak, aby jasno ustalić zasady powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej i ‒ co więcej ‒ zdyscyplinować w tym zakresie pracowników, pracodawcy często zawierają z nimi umowę o zakazie konkurencji.