Skracanie odpoczynku tygodniowego, zwłaszcza w branży produkcyjnej, ciągle budzi wątpliwości praktyczne, o czym już pisaliśmy w dodatku Kadry i Płace z 23 września 2021 r. („Jak zapewnić skrócony odpoczynek tygodniowy”, DGP nr 185). Dlatego zadaliśmy Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej dwa pytania. Po pierwsze, czy odpoczynek tygodniowy według art. 133 kodeksu pracy należy rozumieć jako odpowiednią liczbę godzin czasu wolnego gwarantowanego pracownikowi, czy dodatkowo powinien on jeszcze przypadać w dniu wolnym od pracy. Po drugie, czy jest dopuszczalne, by pracownikowi polecać wykonywanie pracy w nadgodzinach w dniu lub dniach, w których powinien mieć zapewniony odpoczynek tygodniowy.
Stanowisko Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z 7 października 2021 r. dla DGP w sprawie odpoczynku tygodniowego