Jeśli firma pobrała dofinansowanie do pensji na nieuprawnionego pracownika, to zwróci te środki, a nie dopłaty otrzymane na wszystkich.

Pieniądze dostaną firmy, którym nie zdążono ich wypłacić przed 30 czerwca 2021 r. Otrzymają je do końca I kwartału 2022 r. Tak wynika z nowelizacji specustawy covidowej, którą na ostatnim posiedzeniu uchwalił Sejm. Nowe regulacje mają ułatwić i doprecyzować proces rozliczeń publicznej pomocy udzielonej w ramach tarczy antykryzysowej. Chodzi przede wszystkim o dopłaty do pensji pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowników (FGŚP; art. 15g, 15gg i 15gga specustawy).
– Rozwiązania te miały wesprzeć przedsiębiorców w okresie pandemii. Do 31 sierpnia 2021 r. na te cele przekazano ponad 16 mld zł z FGŚP, zasilonego środkami z funduszu covidowego – wskazał Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej (w trakcie sejmowych prac nad projektem). Dodał, że jednym z głównych celów nowelizacji jest złagodzenie części dotychczasowych przepisów. – Okazało się, że są potrzebne zmiany, które polegają na tym, aby przedsiębiorcy korzystający z wsparcia nie byli nadmiernie i nieproporcjonalnie karani za uchybienia. Utrzymujemy zatem przepisy dotyczące konieczności rozliczeń, ale zależy nam na tym, aby odbyło się to w sposób, który nie będzie uciążliwy dla przedsiębiorców – dodał.
Nowe przepisy zawężą przypadki, gdy firma – z uwagi na nieprawidłowości – musi zwrócić całość dopłat do pensji pracowników. Chodzi o dofinansowanie wynagrodzeń zatrudnionych, których nie objęto przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy (art. 15gg specustawy) oraz dopłaty z tzw. tarczy branżowej (art. 15gga). Przepisy jednoznacznie wskażą naruszenia, które skutkują zwrotem całości takiego wsparcia (w przypadku pomocy z art. 15gg będzie to m.in. nieprawdziwe oświadczenie co do spadku obrotów uzasadniających skorzystanie z dopłat). Jeśli firma wykorzysta dofinansowanie niezgodnie z przeznaczeniem lub pobierze je w nienależnej lub nadmiernej wysokości, to będzie zobowiązana do zwrotu tylko części pomocy (tej, do której nie była uprawniona). Czyli jeśli omyłkowo pobrała dopłaty np. na pracownicę korzystającą z urlopu rodzicielskiego, to zwróci jedynie dofinansowanie do jej pensji, a nie otrzymane na wszystkich pracowników. Projekt przewiduje też wydłużenie terminu wypłat (z art. 15g, 15ga i 15gg). Jeśli pracodawca złożył wniosek o świadczenie do 10 czerwca 2021 r. (był to ostateczny termin), ale go nie rozpatrzono albo nie zdążono z wypłatą (ta ostatnia była możliwa do 30 czerwca 2021 r.), to urzędy będą miały na to czas do 31 marca 2022 r. Pierwotnie miał być to 31 grudnia br., ale posłowie przyjęli poprawkę, która wydłużyła ten okres do końca I kwartału przyszłego roku.
Nowelizacja specustawy zawiera też w art. 1 pkt 12 i 13 zmiany związane z udzielaniem i korzystaniem ze specjalnych pożyczek z programu „Wsparcie w starcie” na uruchomienie działalności gospodarczej. Jedna z nich przewiduje, że o przyznanie pożyczki będzie mogła wystąpić osoba, która w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku prowadziła własną firmę (teraz przepisy wykluczają taką możliwość) – pod warunkiem że nowy biznes będzie należał do innej podklasy według PKD niż ten, który został zamknięty. Ponadto osoby, które skorzystały już z wprowadzonych w ubiegłym roku ułatwień w spłacie pożyczki, będą mogły ponownie wnioskować o zawieszenie spłaty rat na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy, wydłużenie okresu jej spłaty o pół roku oraz o obniżenie jej oprocentowania do 0 proc. w skali roku na pół roku. Uzyskanie takiej ulgi będzie jednak wymagało uzasadnienia, że sytuacja pożyczkobiorcy nie poprawiła się lub pandemia ponownie spowodowała dla niego negatywne konsekwencje ekonomiczne.
Etap legislacyjny
Ustawa skierowana do Senatu