Ma ona dotyczyć nie tylko projektantów, konstruktorów, programistów, lecz także pracowników produkcji, a nawet szeroko rozumianego personelu biurowego. Dział kadr zgłosił jednak zastrzeżenia do tego pomysłu, bo taki zakaz może dotyczyć tylko niektórych pracowników.
Umowa o zakazie konkurencji ma za zadanie zabezpieczyć interesy pracodawcy. Zakaz konkurencji uregulowany jest w kodeksie pracy (dalej: k.p.). Zgodnie z art. 1011 par. 1 k.p. w zakresie określonym w odrębnej umowie pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, jak również świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność. Zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy pracodawca ma prawo zaproponować każdemu pracownikowi – niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników, formy organizacyjno-prawnej czy stanowiska pracy. Może być nim objęty pracownik zatrudniony zarówno na stanowisku robotniczym, jak i administracyjno-biurowym.