Zmiany te zapowiadał niedawno DGP (pisaliśmy o tym m.in.: „Chaos w zatrudnianiu cudzoziemców”, DGP nr 198/2021). Pracodawcy są z nich generalnie zadowoleni i dziwią się, że rząd trzymał w tajemnicy szczegóły projektu nowelizacji do momentu wysłania go do Sejmu.
Niepokoi ich jedynie przepis, zgodnie z którym będą zobowiązani do wypłaty cudzoziemcom pracującym na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę co najmniej minimalnego wynagrodzenia bez względu na wymiar czasu pracy i zawartą umowę.