Począwszy od uproszczenia naboru na wolne stanowiska, a kończąc na ułatwieniach dla cudzoziemców. Takie m.in. zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1233). Regulacja, od wielu lat zapowiadana przez Dobrosława Dowiata-Urbańskiego, szefa służby cywilnej, trafiła wreszcie do konsultacji społecznych. Nad rozwiązaniami związanymi z wynagrodzeniami i zatrudnieniem pracuje odrębnie resort finansów.
Jedna z istotniejszych zmian dotyczy wyłaniania kandydatów przez komisję konkursową. Do tej pory, aby przystąpić do naboru, trzeba spełnić co najmniej wymagania niezbędne. W ofercie pracy zamieszczane są również dodatkowe (pożądane) wymogi. Po zmianach o tym, czy ktoś spełnia wymagania niezbędne w wystarczającym zakresie, będzie decydować komisja, biorąc pod uwagę zarówno poziom spełniania wymagań niezbędnych, jak i dodatkowych. Oznacza to, że o tym, którzy kandydaci zostaną wyłonieni, komisja zdecyduje na podstawie oceny spełniania przez nich wszystkich wymagań na dane stanowisko. W efekcie wybór określonego kandydata może być bardziej uznaniowy.