Projekt ozusowania umów zlecenia od 2016 r. i wynagrodzenia członków rad nadzorczych już od przyszłego roku jest coraz bliższy wejścia w życie. Wbrew woli resortów pracy i finansów.

Obie propozycje znalazły się w raporcie przyjętym w czwartek przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny przy zaledwie jednym głosie wstrzymującym się. Przygotowali go posłowie z sejmowej podkomisji do spraw rynku pracy, którzy pracowali nad ustawą o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2242).

Przed głosowaniem posłowie wrócili do celowości wprowadzania tak długiego okresu przejściowego na oskładkowanie zbiegu zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Propozycja wydłużenia go z 3 miesięcy (jak chciał rząd) do roku wyszła od pracodawców.