Tak wynika z projektu rozporządzenia wydanego na podstawie ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1728), która wejdzie w życie 21 grudnia 2021 r. Reguluje ona kwestie dotyczące zapewnienia dożywotniej opieki weterynaryjnej i utrzymania czworonogów służących w formacjach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Służbie Więziennej, wojsku i Straży Marszałkowskiej.
Do tej pory brakowało rozwiązań, które kompleksowo określałyby sytuację zwierząt od ich doboru przez okres służby aż po wycofanie z niej. Tymczasem wszystkie wymienione formacje korzystają z ich pomocy. Niestety te zwierzęta, którymi „na emeryturze” nie miał się kto zająć, trafiały zwykle do schronisk.