Ponad 2,5 mln zł może wynieść roczny koszt utrzymania psów i koni wycofanych ze służby w policji. Zwierzętami takimi będą mogły zajmować się osoby, które mają odpowiednie umiejętności i wiedzę dotyczącą prawidłowej opieki oraz mogą zapewnić im odpowiednie warunki bytowe.

Tak wynika z projektu rozporządzenia wydanego na podstawie ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1728), która wejdzie w życie 21 grudnia 2021 r. Reguluje ona kwestie dotyczące zapewnienia dożywotniej opieki weterynaryjnej i utrzymania czworonogów służących w formacjach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Służbie Więziennej, wojsku i Straży Marszałkowskiej.
Do tej pory brakowało rozwiązań, które kompleksowo określałyby sytuację zwierząt od ich doboru przez okres służby aż po wycofanie z niej. Tymczasem wszystkie wymienione formacje korzystają z ich pomocy. Niestety te zwierzęta, którymi „na emeryturze” nie miał się kto zająć, trafiały zwykle do schronisk.
Nowa ustawa ma to zmienić, a zwarte w niej regulacje mają doprecyzować rozporządzenia. Chodzi o szczegóły dotyczące m.in. rekrutacji opiekunów zwierząt, refundacji kosztów ich wyżywienia i leczenia. Do konsultacji trafił właśnie projekt dotyczący psów i koni służbowych w policji.
Zgodnie z nową ustawą pierwszeństwo przy ubieganiu się o przydzielenie zwierzęcia wycofanego ze służby będzie miała osoba, która do tej pory z nim pracowała. Jeżeli nie będzie tego chciała, do opieki może zostać wyznaczony inny opiekun, pracownik cywilny formacji, emerytowany lub przebywający na rencie funkcjonariusz. Jeżeli zgłosi się większa liczba kandydatów, ma zostać przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne. Projektowane rozporządzenie określa kryteria, jakie zostaną wzięte pod uwagę w trakcie tego procesu. Wybór padnie na osobę, która ma odpowiednie umiejętności w opiekowaniu się psem lub koniem, wiedzę dotyczącą żywienia tych zwierząt oraz będzie mogła zapewnić im odpowiednie warunki bytowe.
Zgodnie z projektem podstawą przyznania ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia zwierzęcia będzie protokół, który potwierdza powierzenie go opiekunowi. Jego wysokość będzie stanowił iloczyn dni w danym miesiącu kalendarzowym i dziennej stawki pieniężnej normy wyżywienia (np. dla psa do 20 kg w okresie letnim to 7 zł dziennie).
Leczenie psów i koni wycofanych ze służby będzie możliwe po uzgodnieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej policji, na której stanie znajduje się zwierzę. On też będzie zatwierdzać koszty zabiegów profilaktycznych i leczenia.
Z wyliczeń resortu spraw wewnętrznych wynika, że roczne wyżywienie 100 psów wycofanych ze służby to koszt ok. 410 tys. zł, a ich roczna opieka weterynaryjna to wydatek ponad 117 tys. zł.
Do realizacji zadań policja obecnie używa 890 psów i 62 konie. W zeszłym roku wycofano 125 psów służbowych (w tym 85 żywych) i pięć koni służbowych (w tym cztery żywe).
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w konsultacjach