Utrzymuje się wysoka liczba ofert pracy w internecie - wynika z badania Katedry Makroekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.
Jego autorzy podkreślają, że to pozytywne zjawisko utrzymuje się, mimo pewnych niepokojących sygnałów płynących z gospodarki.

We wrześniu w połowie województw notowano wzrost liczby ofert pracy, w pozostałych zaś ich spadek. Tak znacznego ich zróżnicowania pomiędzy regionami nie obserwowano od kilku miesięcy.
Z badania wynika, że ofert nadal dynamicznie przybywa w województwach wielkopolskim i pomorskim. W mazowieckim i małopolskim liczba ogłoszeń o zatrudnieniu wzrastała nieco wolniej, ale stabilnie.


We wrześniu ich liczba zwiększyła się również w województwie śląskim, dolnośląskim oraz lubuskim i lubelskim. Ich wzrost był jednak słabszy niż przed miesiącem. W łódzkim i zachodniopomorskim liczba ofert po raz pierwszy nieznacznie spadła po okresie szybkiego wzrostu. Najmniej korzystne zmiany na rynku ofert pracy obserwujemy w województwach warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim.

W minionym miesiącu najszybciej napływały oferty pracy skierowane do pracowników fizycznych. Głównie w większych i lepiej rozwiniętych województwach pojawiły się również nowe miejsca pracy w administracji publicznej, ochronie środowiska i energetyce. Kolejne ogłoszenia publikowały firmy transportowe, w których perspektywy znalezienia zatrudnienia od dłuższego czasu są optymistyczne. Pozytywne zmiany widać również w turystyce i rekreacji.

Najwyraźniejszy spadek liczby nowych miejsc pracy w ubiegłym miesiącu obserwowano w edukacji, co jest związane z rozpoczęciem roku szkolnego oraz w hotelarstwie i gastronomi, dla których najbardziej aktywny sezon wygasa. Nieco mniej ofert trafiło również do specjalistów w zakresie zakupów firmowych, dla których w ostatnich miesiącach przybyła znaczna liczna etatów.