Nowe przepisy mają dostosować krajowe ustawodawstwo do dyrektywy 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.U. L 305/17). Zatrudnieni, którzy w związku z wykonywanymi obowiązkami powezmą informację o łamaniu przepisów (np. z zakresu zamówień publicznych, opodatkowania, ochrony konsumentów) i ujawnią taką wiedzę, nie będą ponosić negatywnych konsekwencji, czyli np. nie stracą zatrudnienia, unikną zarzutu zniesławienia lub naruszenia dóbr osobistych, postępowania dyscyplinarnego. Firmy będą zobowiązane do ustalenia regulaminu, który określi m.in. zasady zgłaszania nieprawidłowości i działania, które zostaną podjęte w wyniku przekazania informacji.
W przeciwieństwie do opublikowanego wcześniej opisu założeń nowej ustawy projekt określa też sankcje.