Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych musi działać według ustalonego regulaminu. Wprowadza go pracodawca, ale jest obowiązany uzgodnić jego treść ze związkami zawodowymi działającymi w jego zakładzie (art. 27 ust. 1 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych; t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 263 ze zm.). Jeżeli związków jest kilka, muszą one uprzednio uzgodnić stanowisko w sprawie funduszu. Jeśli nie są w stanie przemówić jednym głosem, decyzja należy do pracodawcy – po upływie 30 dni od przekazania projektu może on samodzielnie wprowadzić regulamin, biorąc pod uwagę odrębne stanowiska związkowe (art. 30 ust. 6 ustawy).
Taki sposób wprowadzenia regulaminu funduszu socjalnego nie zadowala zazwyczaj strony związkowej. Czy istnieje więc możliwość podważenia go na drodze sądowej?