Sprawa dotyczy przedsiębiorcy, który zamierza wprowadzić dla swoich pracowników dodatkowe świadczenia – nagrody jubileuszowe za staż pracy. Planuje określić częstotliwości ich przyznawania oraz formę (rzeczową) przez dodanie do regulaminu wynagradzania odpowiednich postanowień. Świadczenia te mają być przyznawane po upływie każdego kolejnego pięcioletniego okresu zatrudnienia. Nagroda będzie stanowiła przychód podatkowy pracownika. Firma chce, aby zatrudniony, który spełnia przesłanki do jej nabycia, sam wybierał konkretny przedmiot z katalogu dostępnych produktów (do określonej maksymalnej kwoty zależnej od liczby przepracowanych lat).
Pracodawca ma wątpliwości, czy nagrody jubileuszowe w takim kształcie mogą być wyłączone z podstawy wymiaru składek. Wskazuje, że żaden obowiązujący akt prawny nie zawiera definicji nagrody jubileuszowej. Dlatego wystąpił do ZUS z pytaniem w tej sprawie.