Anna Derlacka, CFO w Edenred Polska

Anna Derlacka, CFO w Edenred Polska

źródło: Materiały Prasowe

Jeśli zakład pracy wręcza – np. z okazji świąt – zatrudnionym zarówno na umowę o pracę, jak i umowę zlecenia karty przedpłacone, ma prawo uwzględnić ich wartość w kosztach uzyskania przychodów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustaw o PIT i CIT do kosztów uzyskania przychodów podatnik może zaliczyć wszystkie koszty bezpośrednio i pośrednio związane z przychodami, o ile zostaną prawidłowo udokumentowane, z wyjątkiem kosztów wymienionych w ustawach. Formalne rozliczenie zakupu kart dla pracowników będzie jednak uzależnione od źródła ich finansowania. Pracodawca ma do wyboru dwie opcje: ZFŚS lub środki obrotowe.

Fundusz socjalny

Gdy firma zdecyduje się przekazać prezenty dla pracowników ze środków funduszu socjalnego, będzie musiała pamiętać, że wartość kart należy ustalić na podstawie kryterium socjalnego, np. sytuacji finansowej w rodzinie. Nie można wszystkim pracownikom podarować kart na święta o jednakowej wartości. W przypadku kontroli fiskus zakwestionuje taki wydatek i każe go opodatkować jako przychód ze stosunku pracy, nawet jeśli będzie się on mieścił w ustawowym limicie 380 zł.

Środki obrotowe

W przypadku wydatków finansowanych ze środków obrotowych, każda wydana z nich suma będzie kosztem podatkowym, jeśli zostaną spełnione ustawowe warunki. Ustawodawca pozwala zaliczyć wydatek do kosztów, jeśli ma on związek z przychodem lub zabezpieczeniem źródła przychodu, zostanie faktycznie poniesiony i jest właściwie udokumentowany.

Podarunek na święta

Jedną z propozycji prezentu świątecznego jest karta podarunkowa Ticket dla Ciebie® firmy Edenred. Zaletami kart są powszechna akceptacja karty w Polsce, za granicą i w Internecie oraz możliwość korzystania z karty bez podatkowych ograniczeń. Karta daje obdarowanej osobie swobodę w wyborze prezentu, a środki, które otrzymała, może wydać zgodnie z indywidualnymi potrzebami. O wysokości doładowania decyduje pracodawca przy zakupie kart, mając możliwość wielokrotnego zasilania wielu kart na różne kwoty jednym przelewem. Karta podarunkowa Ticket dla Ciebie® jest też alternatywą dla tradycyjnych paczek dla dzieci przygotowywanych z okazji mikołajek czy świąt. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie dla działów HR, które poświęcają dużo czasu na zakupy i pakowanie podarunków.

Zwolnienie z PIT

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.u. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) wolna od podatku jest wartość otrzymanych przez pracownika pieniężnych i rzeczowych świadczeń sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku 380 zł. Zwolnienie nie dotyczy bonów, talonów i innych znaków uprawniających do wymiany na towar lub usługi. Warunków uprawniających do zastosowania ulgi nie spełniają bony podarunkowe uprawniające do ich wymiany w sklepach, ponieważ nie są ani powszechnie akceptowanym środkiem płatniczym, ani też świadczeniem o charakterze rzeczowym. Karty przedpłacone są zaś formą świadczenia pieniężnego uprawniającego do ulgi w PIT.

Autor: Anna Derlacka, CFO w Edenred Polska

PARTNER: