Wypracowane rozwiązanie zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. i dotyczy wszystkich pracowników, objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy.

"W wyniku wypracowanego porozumienia pracownicy spółki otrzymają podwyżkę wynagrodzenia dwuetapowo:

- od 1 stycznia 2022 r. - 250 złotych brutto do wynagrodzenia zasadniczego, co realnie przełoży się na wzrost wynagrodzenia średnio o 338 złotych brutto w przeliczeniu na pełen etat,

- od 1 lipca kwota ta wzrośnie o 50 zł brutto do poziomu 300 zł brutto, co realnie przełoży się na wzrost wynagrodzenia średnio o 405 złotych brutto w przeliczeniu na pełen etat" - czytamy w komunikacie.

Ponadto zarząd spółki zadeklarował wypłatę jednorazowej nagrody w wysokości 500 zł brutto pod warunkiem uzyskania przez Pocztę Polską S.A. w 2021 r. środków z tytułu Tarczy Antycovidowej, podano także.

Wczoraj odbyło się dwustronne spotkanie zarządu Poczty Polskiej i Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej, dotyczące podwyżek płac. Negocjacje zakończyły się zawarciem porozumienia.

"Dialog opierał się na wspólnym przekonaniu o zasadności podniesienia zarobków pracowników spółki oraz zrozumieniu dla ogólnej sytuacji finansowej Poczty Polskiej" - czytamy w komunikacie.

Porozumienie zamyka trwający od 2019 r. spór zbiorowy dotyczący podwyżek wynagrodzeń i stanowi kompromis pomiędzy oczekiwaniami Związku, a możliwościami finansowymi firmy, podkreślono.

Poczta Polska to największy polski pracodawca zatrudniający ponad 80 tys. pracowników w całym kraju. Posiada największą sieć dystrybucyjno-logistyczną w kraju, obejmującą ponad 7,6 tys. placówek.