Młody przedsiębiorca, który chciałby skorzystać z ulg, nie wie, czy ma do tego prawo, przez jakiś czas pracował bowiem jako przedstawiciel handlowy w firmie, z którą teraz mają go łączyć interesy. Ze stanowiska został zwolniony i zdecydował się założyć działalność, która ma polegać na naprawie ekspresów ciśnieniowych, a także sprzedaży kawy i ekspresów (oraz innych narzędzi do jej parzenia). Z uwagi na to, że jego były pracodawca jest jedynym dystrybutorem kawy określonej marki w Polsce i dzięki temu proponuje korzystne ceny, mężczyzna chciałby zaopatrywać się u niego w ten produkt. Zaznaczył, że współpraca między nim a byłą firmą nie wiązałaby się ze świadczeniem na jej rzecz jakichkolwiek usług. Zastrzegł też, że w okresie ostatnich 60 miesięcy nie prowadził żadnej działalności gospodarczej. Przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy może kupować u byłego pracodawcy produkty przeznaczone do sprzedaży w swoim lokalu z doliczoną własną marżą, nie tracąc przy tym możliwości korzystania z ulg i preferencji w opłacaniu składek.
ZUS uznał, że tak. Przyznał, że kluczowa w opisywanym przypadku jest kwestia, czy w ramach stosunku pracy realizowane były na rzecz byłego pracodawcy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.