Kupowanie u byłego pracodawcy produktów przeznaczonych do sprzedaży w swoim lokalu nie powoduje utraty prawa do ulgi na start i preferencji w opłacaniu należności do ZUS.

Młody przedsiębiorca, który chciałby skorzystać z ulg, nie wie, czy ma do tego prawo, przez jakiś czas pracował bowiem jako przedstawiciel handlowy w firmie, z którą teraz mają go łączyć interesy. Ze stanowiska został zwolniony i zdecydował się założyć działalność, która ma polegać na naprawie ekspresów ciśnieniowych, a także sprzedaży kawy i ekspresów (oraz innych narzędzi do jej parzenia). Z uwagi na to, że jego były pracodawca jest jedynym dystrybutorem kawy określonej marki w Polsce i dzięki temu proponuje korzystne ceny, mężczyzna chciałby zaopatrywać się u niego w ten produkt. Zaznaczył, że współpraca między nim a byłą firmą nie wiązałaby się ze świadczeniem na jej rzecz jakichkolwiek usług. Zastrzegł też, że w okresie ostatnich 60 miesięcy nie prowadził żadnej działalności gospodarczej. Przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy może kupować u byłego pracodawcy produkty przeznaczone do sprzedaży w swoim lokalu z doliczoną własną marżą, nie tracąc przy tym możliwości korzystania z ulg i preferencji w opłacaniu składek.
ZUS uznał, że tak. Przyznał, że kluczowa w opisywanym przypadku jest kwestia, czy w ramach stosunku pracy realizowane były na rzecz byłego pracodawcy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.
W odniesieniu do tzw. ulgi na start przypomniał, że zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162) ze zwolnienia w opłacaniu składek przez sześć miesięcy od rozpoczęcia działalności korzysta przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje ją po raz pierwszy lub po upływie 60 miesięcy od jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje na rzecz byłego pracodawcy czynności realizowanych uprzednio w ramach umowy o pracę. Natomiast przedsiębiorcami niemogącymi skorzystać z preferencyjnych składek (w okresie pierwszych 24 miesięcy prowadzenia działalności) są – w myśl art. 18a par. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1778) – m.in osoby, które w ramach stosunku pracy realizowały na rzecz byłego pracodawcy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.
ZUS uznał jednak, że współpraca, jaka ma zaistnieć między młodym przedsiębiorcą a byłym pracodawcą, nie wyklucza go z możliwości ubiegania się o ulgę na start i preferencje w opłacaniu składek. ©℗
Decyzja ZUS oddział w Lublinie z 30 września 2021 r. (WPI/200000/43/663/2021)