prof. Iwona Sierocka, kancelaria BKB Baran Książek Bigaj
W przypadku osób wchodzących w skład służby zagranicznej, w tym m.in. dyplomatów zawodowych stanowiących personel dyplomatyczno-konsularny, pełnomocnych przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w innym państwie lub przy organizacji międzynarodowej, pracowników krajowych zatrudnionych na podstawie powołania w celu wykonywania obowiązków służbowych w placówce zagranicznej jako członkowie personelu pomocniczego lub personelu obsługi, za właściwe uznaje się ustawodawstwo polskie. W efekcie ich prawa i obowiązki reguluje przede wszystkim ustawa o służbie zagranicznej, natomiast w zakresie nieuregulowanym, z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę w placówkach zagranicznych, stosuje się ustawę o służbie cywilnej.