Pozew wnioskodawcy niezadowolonego z decyzji wojewody w sprawie rekompensaty będzie zwolniony z opłat.

Tak wynika z ustawy o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r., którą w ubiegłym tygodniu podpisał prezydent.
Potrzeba jej wprowadzenia wynika z utrudnień, z którymi mierzą się lokalne biznesy ze względu na obowiązujące w strefie przygranicznej restrykcje.
Senatorowie złożyli do ustawy kilka poprawek. Chcieli m.in. rozszerzyć katalog uprawnionych do rekompensat (o przedsiębiorców zajmujących się przewozem turystów, firmy z branży kulturalnej i rozrywkowej oraz podmioty prowadzące sprzedaż detaliczną produktów spożywczych lub pamiątek) i podnieść ich wysokość (do 80 proc. średniego miesięcznego przychodu z działalności liczonego za trzy letnie miesiące). Ostatecznie jednak posłowie zgodzili się jedynie na kosmetyczne zmiany.
W efekcie pomoc otrzymają głównie podmioty z branży hotelarskiej, turystycznej i gastronomicznej, działające w pasie przygranicznym, które zostały narażone na straty w związku z wprowadzonymi ograniczeniami (tj. przedsiębiorcy oraz rolnicy prowadzący hotele, zajmujący się gastronomią, organizatorzy turystyki, piloci wycieczek, przewodnicy turystyczni, firmy wypożyczające i wydzierżawiające sprzęt turystyczny oraz rekreacyjny).
Rekompensata wyniesie 65 proc. średniego miesięcznego przychodu firmy w okresie obejmującym czerwiec, lipiec i sierpień 2021 r. i nie będzie opodatkowana.
Po pomoc zainteresowane firmy będę musiały wystąpić do właściwego wojewody, który dostał 14 dni na wydanie w tej sprawie decyzji.
Sejm na ostatniej prostej zdecydował, że wnioskodawca niezadowolony z rozstrzygnięcia w terminie 30 dni od doręczenia decyzji w tej sprawie będzie mógł bez opłat wnieść powództwo do sądu powszechnego.
Etap legislacyjny
Ustawa podpisana przez prezydenta