Dodatkowe ulgi, m.in. w opłacie za wyrobienie paszportu i na podróże pociągiem, uzyskają osoby mające co najmniej trójkę dzieci na wychowaniu.

Ich wprowadzenie przewiduje projekt ustawy o karcie dużej rodziny, która zacznie obowiązywać 1 stycznia 2015 r. Nowe przepisy stanowią kontynuację rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych, który jest prowadzony na podstawie uchwały Rady Ministrów oraz rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 27 maja 2014 r. (Dz.U. poz. 755 ze zm.). Projekt zakłada, że bez zmian pozostaną podstawowe warunki, które trzeba spełnić, aby otrzymać kartę dużej rodziny. O ile jednak do tej pory zniżki, z których rodziny mogły korzystać na podstawie tego dokumentu, znajdowały się tylko w wykazie publikowanym na stronie www.rodzina.gov.pl (zostaną one zachowane), to dołączą do nich ulgi zapisane bezpośrednio w ustawie. Do najważniejszych z nich należy przyznanie rodzicom (i ich małżonkom) prawa do 37-proc. zniżki na bilet jednorazowy na przejazd koleją niezależnie od typu publicznego przewoźnika. 49 proc. wyniesie ulga w przypadku biletów miesięcznych.
– Rodzice będą mogli też korzystać ze zniżek, które już teraz są przyznawane np. przez PKP Intercity – mówi Janusz Sejmej, rzecznik ministra pracy.
Rodziny mają też otrzymać ulgę w opłacie paszportowej. Wyniesie ona 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. dla rodziców. Ponadto posiadacze karty będą zwolnieni z opłat za wstęp do parków narodowych i wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, potrzebnych przy staraniu się o jej przyznanie.
Tak jak do tej pory wnioski trzeba będzie składać w gminie zamieszkania. Karta będzie bezpłatna, za duplikat trzeba będzie już zapłacić – 8,73 zł.
Gminy nie mogą na razie liczyć na podwyżkę dotacji na obsługę tego zadania. Nadal będzie to 8,93 zł na wydanie wszystkich kart dla całej wielodzietnej rodziny. Kwota ta będzie jednak się zmieniać w przyszłości, bo ustawa wprowadza mechanizm jej waloryzacji. Będzie przeprowadzana co dwa lata i podwyższana o wskaźnik inflacji za czas, który upłynął od poprzedniej weryfikacji. Nowa kwota dotacji będzie ogłaszana w Monitorze Polskim i ma obowiązywać od 1 marca roku, na który przypada jej zmiana.
– To dobrze, że waloryzacja została przewidziana, bo środki, które otrzymujemy, nie są wystarczające. Aby obniżyć niektóre koszty, np. nie wysyłamy pocztą powiadomień o możliwości odbioru karty – wskazuje Damian Napierała, zastępca dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń.
Przeniesienie rządowego programu do ustawy nie spowoduje, że posiadacze kart będą musieli je wymienić. Zachowają one ważność do terminu, na który zostały im wydane.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji