Ponad 700 wniosków o postojowe i 500 dotyczących zwolnienia ze składek złożyli do tej pory przedsiębiorcy prowadzący sklepiki szkolne.

30 września kończy się im termin na ubieganie się o ulgę w składkach ZUS za listopad i grudzień 2020 r. oraz styczeń, luty i marzec 2021 r. – tak wynika z ustawy z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1192).
Przypomnijmy, że wniosek mogą złożyć przedsiębiorcy, którzy według stanu na 30 września 2020 r. prowadzili przeważającą działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty w ramach kodów PKD 47.11.Z albo 47.19.Z. Choć formalnie ich działalność nie była objęta restrykcjami, ze względu na zamknięcie szkół dotkliwie odczuli skutki epidemii.
Warunkiem przyznania ulgi w składkach jest wykazanie, że przychód z działalności gospodarczej w listopadzie i grudniu 2020 r., styczniu, lutym albo marcu 2021 r. był niższy o co najmniej 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r. Oprócz oświadczeń w sprawie prowadzenia odpowiedniej działalności i niższego przychodu firma będzie musiała też zapewnić, że posiada zaświadczenie od dyrektora placówki oświatowej, iż była związana umową najmu powierzchni przez co najmniej 14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów.
Przedsiębiorcy, którzy już opłacili składki, a spełnią warunki do zwolnienia, mogą też złożyć wniosek o zwrot pieniędzy, pod warunkiem że nie mają zaległości na koncie. ©℗