Zgoda pracodawcy na świadczenie pracy poza terytorium naszego kraju wymaga jednak odpowiedniego przygotowania. Zweryfikowane powinny zostać przede wszystkim kwestie dotyczące przepisów danego kraju, w szczególności zagadnienia związane z obowiązkami administracyjnoprawnymi, składkami zdrowotnymi, wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę czy koniecznością uzyskania odpowiednich zezwoleń na pracę. Warto również uregulować wewnętrznie podstawowe zasady wykonywania pracy zdalnej z zagranicy.

Po pierwsze dlatego, aby zdefiniować wzajemne prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy oraz zabezpieczyć tym samym interesy pracodawcy. Po drugie, aby przedstawić się jako atrakcyjny pracodawca, oferujący ciekawy benefit dla pracowników.

Z punktu widzenia pracodawcy korzystne jest wprowadzenie określonej procedury wnioskowania przez pracowników o wykonywanie pracy zdalnej z zagranicy, tak aby pracodawca miał wystarczająco dużo czasu na zweryfikowanie, jakie obowiązki i zasady wiążą się z wykonywaniem pracy zdalnej z danego kraju.

Reklama
Spółka XYZ wprowadziła procedurę ubiegania się o pozwolenie na wykonywanie pracy zdalnej z zagranicy. W tym celu poleciła pracownikom wypełnienie odpowiedniego formularza, w którym wskazywali kraj, z którego chcieliby świadczyć pracę, oraz inne istotne informacje. Kolejnym krokiem spółki była konsultacja z kancelarią prawną, która analizowała możliwość wykonywania pracy zdalnej z danego kraju. Na podstawie udzielonej przez nią odpowiedzi spółka podejmowała ostateczną decyzję co do wyrażenia zgody.
Więcej na temat pracy zdalnej przeczytasz w książce "Kodeks pracy z praktycznym komentarzem"