Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „wBREw” zarejestrowano 10 września 2021 r. (dokonał tego Sąd Rejonowy w Poznaniu). To pierwsza tego typu organizacja w Polsce. Mogła zostać powołana dzięki zmianie przepisów, która umożliwiła zrzeszanie się zatrudnionym na innych podstawach niż umowa o pracę (wymusił to wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca 2015 r.; sygn. akt K 1/13).
– Jesteśmy przedsiębiorcami, którzy mają dość drapieżnego państwa, zawyżonych podatków i zaniżonej emerytury. Opowiadamy się za równością wszystkich podmiotów gospodarczych wobec prawa oraz wobec fiskusa. Nie zgadzamy się na wyzysk samozatrudnionych przez korporacje, monopolistów rynkowych i państwo – tak cel swojego działania opisują założyciele. Zakładają, że w połowie przyszłego roku związek będzie liczyć 100 tys. członków, czyli ok. 15 proc. wszystkich zarobkujących na własny rachunek.