Ograniczone zostaną przypadki, gdy firmy – z uwagi na nieprawidłowości – mają zwracać całość otrzymanej pomocy. Tak wynika z opisu projektu nowelizacji specustawy covidowej, który opublikowano w wykazie prac legislacyjnych rządu. Rada Ministrów ma go przyjąć w IV kw. 2021 r.
Na razie zapowiedzi zmian mają ogólny charakter. Projekt zakłada usprawnienie działania wojewódzkich urzędów pracy, które rozliczają i kontrolują wsparcie udzielone z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Przepisy w tym względzie będą doprecyzowane, co ograniczy ryzyko wydawania różnych rozstrzygnięć przez urzędników i sądy.