Osoby zatrudnione w Polsce nie rezygnują z możliwości swobodnego przemieszczania się na terenie Unii Europejskiej. Często są one delegowane przez rodzime przedsiębiorstwa do wykonywania pracy w innych państwach członkowskich. Z uwagi na przejściowy charakter delegowania nadal podlegają w tym czasie polskim ubezpieczeniom społecznym i opłacają składki do krajowego systemu. Z niego też mogą otrzymać zasiłki.
Warunek jest jeden – muszą uzyskać specjalny dokument. Chodzi o zaświadczenie A1 wydawane przez ZUS. Potwierdza ono, że pracownik wykonujący pracę na terenie UE podlega ustawodawstwu z zakresu zabezpieczenia społecznego (tj. ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu) na terenie naszego kraju. Jeśli ktoś go nie posiada, powinien być ubezpieczony tam, gdzie wykonuje pracę.