To już kolejne spotkanie Macieja Wąsika, wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, z przewodniczącymi związków zawodowych służb mundurowych (o wcześniejszych rozmowach informowaliśmy w DGP). Związkowcy mieli już bowiem dość czekania na realizację porozumienia, które rząd uzgodnił z nimi w 2018 r., w wyniku masowej akcji protestacyjnej służb mundurowych.
Kluczową kwestią było opracowanie projektu nowego programu rozwoju i modernizacji służb mundurowych na kolejne cztery lata, który uwzględniałby m.in. wydatki na podwyżki.