Podwyżka o 677 zł (wraz z nagrodą roczną) od 1 stycznia 2022 r. i odmrożenie funduszu nagród – to główne propozycje przedstawione przez MSWiA podczas wczorajszych rozmów ze stroną związkową.

To już kolejne spotkanie Macieja Wąsika, wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, z przewodniczącymi związków zawodowych służb mundurowych (o wcześniejszych rozmowach informowaliśmy w DGP). Związkowcy mieli już bowiem dość czekania na realizację porozumienia, które rząd uzgodnił z nimi w 2018 r., w wyniku masowej akcji protestacyjnej służb mundurowych.
Kluczową kwestią było opracowanie projektu nowego programu rozwoju i modernizacji służb mundurowych na kolejne cztery lata, który uwzględniałby m.in. wydatki na podwyżki.
Na ostatnim spotkaniu rząd przedstawił w końcu propozycje dotyczące nowej ustawy modernizacyjnej, której budżet (na cztery lata) ma wynieść ponad 10 mld zł. Na tę kwotę składają się dwa segmenty wydatków. Pierwszy to część inwestycyjna (m.in. sprzęt), drugi obejmuje kwestie osobowe (m.in. wynagrodzenia).
Zgodnie z pierwotną propozycją rządową od przyszłego roku średnie uposażenie funkcjonariusza służb mundurowych podległych MSWiA wzrosłoby (wraz z nagrodą roczną) o 488 zł brutto. Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych uznała jednak, że to nie spełnia oczekiwań funkcjonariuszy. Nowa propozycja resortu to podwyżka o 677 zł brutto (wraz z nagrodą roczną). Ponadto od 2023 r. waloryzacja ich wynagrodzeń zostałaby objęta wskaźnikiem przewidzianym dla całej sfery budżetowej.
MSWiA przedstawiło także propozycję dotyczącą awansów w ramach podwyższenia grup zaszeregowania dla funkcjonariuszy na najniższych etatach. Oznaczać to będzie automatycznie przeniesienie do wyższych grup zaszeregowania. Zmiany dotyczące grup 2–4 mają wejść w życie od 1 stycznia 2022 r., a osoby zaszeregowane w grupie 5 będą przenoszone do grupy 6 na przestrzeni czterech lat (co roku 25 proc. funkcjonariuszy). Resort wyliczył, że w samej policji awans otrzyma więc ok. 64 tys. osób, w Państwowej Straży Pożarnej – prawie 11 tys., a w Straży Granicznej – prawie 9 tys.
Dodatkowo zaproponowano zniesienie limitów etatowych w jednostkach organizacyjnych policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. Wynegocjowano też odmrożenie funduszu nagród zarówno w 2021 r., jak i w 2022 r.
Resort zapewnił jednocześnie, że najpóźniej do 1 marca 2022 r. wejdzie w życie nowelizacja art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 723). Chodzi o zmianę zasad doliczania pracy cywilnej do emerytury dla funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r.
– Dobrze, że resort poszedł na ustępstwa. Do końca tygodnia władze związków zawodowych poszczególnych formacji będą oceniać te propozycje i podejmować decyzje co do dalszych kroków. Dopóki trwają rozmowy, widmo protestów oddaliło się – mówi Krzysztof Oleksak, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.