Przeprowadzka do dużego miasta to szansa na wyższe zarobki. Pracownicy zatrudnieni w dużych miastach, o liczbie mieszkańców od 500 tysięcy do 1 miliona, zarabiali w 2013 roku przeciętnie o 1 000 PLN więcej od zatrudnionych w miastach liczących mniej niż 50 tysięcy mieszkańców – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak.

Najlepiej zarabiający mieszkańcy większych ośrodków otrzymywali pensje przekraczające 7 000 PLN brutto miesięcznie. To o 1 700 PLN więcej, niż zarabiali najlepiej opłacani pracownicy w małych miastach.

Zarówno w dużych jak i małych miastach wynagrodzenia rosły wraz z poziomem posiadanego wykształcenia. Najwyższe zarobki odnotowano wśród osób z wykształceniem wyższym magisterskim, które pracowały w dużych miastach. Mediana ich wynagrodzeń w 2013 roku wyniosła 5 000 PLN. Natomiast osoby z tytułem magistra pracujące w małych, liczących do 50 tys. mieszkańców miejscowościach zarabiały przeciętnie 4 000 PLN. Najniższe wynagrodzenia otrzymywały osoby z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym – 2 300 PLN w małych miastach i 2 500 PLN w dużych miastach.

Zaobserwowano znaczną różnicę w zarobkach osób pracujących w polskich i zagranicznych firmach. W dużych miastach różnica wyniosła 1 950 PLN (w firmach polskich oferowano wynagrodzenie w wysokości 3 800 PLN a w zagranicznych 5 750 PLN). Natomiast w małych miastach różnica zarobków osób pracujących w firmach zagranicznych i polskich wyniosła 1 400 PLN. (przeciętne wynagrodzenia: 3 100 PLN w firmach polskich i 4 500 PLN w firmach zagranicznych).

Iwona Wabik Sedlak & Sedlak