Liczba bezrobotnych w Wielkiej Brytanii, którzy wnioskowali o przyznanie zasiłku była w styczniu 2014 roku o ponad 330 tys. niższa niż w styczniu 2013 roku.

Spadek liczby wnioskujących o przyznanie zasiłków był jeszcze bardziej widoczny w porównaniu za styczniem 2012 roku. Wówczas liczba wniosków zmniejszyła się o ponad 400 tys.

Podstawowe dane z brytyjskiego rynku pracy w okresie od kwietnia do czerwca 2014 roku (w tys.) / Inne

Z danych Office for National Statistics wynika, że wskaźnik Claiment Count (oznaczający liczbę bezrobotnych wnioskujących o zasiłek nazywany Jobseeker’s Allowance) systematycznie spada. W lipcu 2014 roku o Jobseeker’s Allowance wnioskowało tylko niewiele ponad milion osób.

Tak znaczące zmiany w liczbie wnioskujących mogą wynikać ze zmiany wymogów dla osób chcących otrzymywać wsparcie od Państwa w postaci zasiłku. Z powodu zaostrzenia wymagań w 2013 roku odrzuconych zostało ponad 870 tys. wniosków.

Co równie ważne, sankcje dotknęły nie tylko Brytyjczyków, ale także imigrantów. Przykładowo, imigrant może starać się o zasiłek, jeśli przebywa na terenie Zjednoczonego Królestwa co najmniej 3 miesiące.

Osoby w wieku 18 i więcej lat wnioskujące o zasiłek dla bezrobotnych w Wielkiej Brytanii w latach 2012-2014 (w tys.) / Inne

Tak duża liczba odrzuconych wniosków oraz restrykcyjne wymagania Job Centre mogą skutecznie zniechęcać osoby bezrobotne do ubiegania się o zasiłek.

Należy również zwrócić uwagę na systematyczną poprawę sytuacji na rynku pracy w Wielkiej Brytanii.

W okresie kwiecień-czerwiec 2014 roku liczba osób bezrobotnych w wynosiła niewiele ponad 2 mln. Oznacza to spadek w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku o 437 tys.

O zasiłek Jobseeker’s Allowance może wnioskować każdy bezrobotny, który zgłosi się do Job Centre, jest gotowy do podjęcia pracy i aktywnie jej poszukuje.

Musi on odwiedzać Job Centre zwykle co dwa tygodnie i dokumentować poszukiwanie zatrudnienia. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku bezrobotny otrzymuje co najmniej 57,35 GBP tygodniowo.

Należy tu jednak zaznaczyć, że brytyjski system zasiłków jest o wiele bardziej rozbudowany. Ponadto Jobseeker’s Allowance nie wpływa na inne świadczenia, na przykład dodatek na dzieci (Child Benefit, child tax credit, itp.).

Dominika Staniszewska, Sedlak & Sedlak