Taką propozycję przedstawiło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) w trakcie konsultacji projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2022 r. To właśnie w ramach tzw. ustawy okołobudżetowej od kilku lat regulowana jest kwestia udzielania powiatom wsparcia w postaci dofinansowywania wynagrodzeń pracowników PUP. Jednak w projekcie, który pod koniec sierpnia br. został przekazany do uzgodnień, nie było przepisów przewidujących kontynuację takiego rozwiązania. Samorządy zaczęły się więc obawiać, że w 2022 r. nie otrzymają już pieniędzy na wspomniany cel.
Tak się nie stanie, o czym świadczy pismo skierowane przez resort rodziny do Ministerstwa Finansów zawierające prośbę o uwzględnienie dodatkowych przepisów obejmujących nowelizację ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1100 ze zm.). Zgodnie z nimi w 2022 r. powiaty mają otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pośredniaków. Będą na to przeznaczone pieniądze w wysokości 8 proc. kwoty ustalonej dla województw na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Z planu finansowego FP wynika, że ma to być 141,7 mln zł, co oznacza niewielki wzrost w porównaniu do br. (130,3 mln zł). Pieniądze będą przekazywane w wysokości proporcjonalnej do udziału danego pośredniaka w wydatkach ogółem w skali kraju, poniesionych z FP w 2020 r. na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia.
Reklama
– We wcześniejszych latach były to wyższe kwoty niż obecnie, ale i tak dobrze, że pieniądze na pensje w ogóle są. Zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę chociażby coroczny wzrost najniższego wynagrodzenia za pracę oraz to, że środków w samorządowych budżetach nie przybywa – mówi Tomasz Zawiszewski, dyrektor PUP w Bydgoszczy.
Natomiast o ile jeszcze do 2020 r. urzędy mogły liczyć na dodatkowe kwoty na nagrody dla pracowników tych PUP, które osiągały w poprzednim roku najlepsze wskaźniki efektywności zatrudnieniowej i kosztowej, o tyle już w tym roku nie zostały one przewidziane. Analogicznie będzie też w 2022 r., ponieważ MRiPS nie zaproponowało dodania do projektu ustawy okołobudżetowej pozwalających na to przepisów.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu ustawy