Powiaty mają otrzymać w 2022 r. pieniądze z Funduszu Pracy (FP) na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zajmujących się aktywizacją zawodową bezrobotnych. Nie będzie natomiast dodatkowych pieniędzy na nagrody dla pracowników powiatowych urzędów pracy (PUP), które są najskuteczniejsze.

Taką propozycję przedstawiło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) w trakcie konsultacji projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2022 r. To właśnie w ramach tzw. ustawy okołobudżetowej od kilku lat regulowana jest kwestia udzielania powiatom wsparcia w postaci dofinansowywania wynagrodzeń pracowników PUP. Jednak w projekcie, który pod koniec sierpnia br. został przekazany do uzgodnień, nie było przepisów przewidujących kontynuację takiego rozwiązania. Samorządy zaczęły się więc obawiać, że w 2022 r. nie otrzymają już pieniędzy na wspomniany cel.
Tak się nie stanie, o czym świadczy pismo skierowane przez resort rodziny do Ministerstwa Finansów zawierające prośbę o uwzględnienie dodatkowych przepisów obejmujących nowelizację ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1100 ze zm.). Zgodnie z nimi w 2022 r. powiaty mają otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pośredniaków. Będą na to przeznaczone pieniądze w wysokości 8 proc. kwoty ustalonej dla województw na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Z planu finansowego FP wynika, że ma to być 141,7 mln zł, co oznacza niewielki wzrost w porównaniu do br. (130,3 mln zł). Pieniądze będą przekazywane w wysokości proporcjonalnej do udziału danego pośredniaka w wydatkach ogółem w skali kraju, poniesionych z FP w 2020 r. na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia.
– We wcześniejszych latach były to wyższe kwoty niż obecnie, ale i tak dobrze, że pieniądze na pensje w ogóle są. Zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę chociażby coroczny wzrost najniższego wynagrodzenia za pracę oraz to, że środków w samorządowych budżetach nie przybywa – mówi Tomasz Zawiszewski, dyrektor PUP w Bydgoszczy.
Natomiast o ile jeszcze do 2020 r. urzędy mogły liczyć na dodatkowe kwoty na nagrody dla pracowników tych PUP, które osiągały w poprzednim roku najlepsze wskaźniki efektywności zatrudnieniowej i kosztowej, o tyle już w tym roku nie zostały one przewidziane. Analogicznie będzie też w 2022 r., ponieważ MRiPS nie zaproponowało dodania do projektu ustawy okołobudżetowej pozwalających na to przepisów.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu ustawy