Obecnie nie ma przepisów, określających kryteria orzekania o niepełnosprawności u dzieci poniżej 16. roku życia - powiedziała IAR Katarzyna Thielmann z biura prasowego Rzecznika Praw Dziecka. Obecnie organy orzekające o niepełnosprawności korzystają z przepisów, odnoszących się do osób powyżej 16. roku życia. Te kryteria w odniesieniu do młodszych dzieci są często nieadekwatne - mówi Katarzyna Thielman.

Zdaniem Rzecznika, należy przeanalizować tę sprawę i podjąć prace nad nowelizacją obowiązujących przepisów. Pozwoliłaby ona uregulować kwestię niezdolności do samodzielnej egzystencji dzieci - osób, które nie ukończyły 16. roku życia. Katarzyna Thielmann powiedziała, że kryteria powinny uwzględniać poziom rozwoju psycho-fizycznego dziecka. Umiejętności dokonywania oceny następstw działań, zdolności do odroczenia gratyfikacji oraz zdolności do rozumienia zasadności ograniczeń w życiu codziennym.