Do spotkania Macieja Wąsika, wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, z przewodniczącymi związków zawodowych służb mundurowych doszło już po raz drugi w ciągu niecałych dwóch tygodni (o wcześniejszych rozmowach pisaliśmy w DGP nr 172/2021 „Protest funkcjonariuszy na razie wstrzymany”). Związkowcy nie chcieli już bowiem czekać na realizację porozumienia, które rząd uzgodnił z nimi w 2018 r. Było ono wynikiem masowej akcji protestacyjnej służb mundurowych. Funkcjonariusze wyszli wówczas na ulice i na ogromną skalę zaczęli korzystać ze zwolnień lekarskich. Przed kontynuacją rozmów związkowcy zastrzegali, że taki scenariusz może się powtórzyć, jeżeli rząd nie wypełni złożonych prawie trzy lata temu obietnic.
Przypomnijmy, że związki zabiegają m.in. o przedstawienie im do konsultacji projektu nowego programu rozwoju i modernizacji służb mundurowych (policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej) na kolejne cztery lata, który uwzględniałby wysokość wydatków na poszczególne przedsięwzięcia realizowane w jego ramach, w tym podwyżki uposażeń. Chcą też ostatecznego uregulowania kwestii doliczania cywilnego stażu do emerytury mundurowej (pisaliśmy o tym w DGP nr 240/2020 „Nierówne zrównanie praw do emerytury mundurowej”).