Związkowcy służb mundurowych nie zamierzają na razie podejmować akcji protestacyjnych. Cały czas rozmawiają bowiem z rządem na temat swoich postulatów. Na 20 września zapowiedziano kolejne spotkanie.

Do spotkania Macieja Wąsika, wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, z przewodniczącymi związków zawodowych służb mundurowych doszło już po raz drugi w ciągu niecałych dwóch tygodni (o wcześniejszych rozmowach pisaliśmy w DGP nr 172/2021 „Protest funkcjonariuszy na razie wstrzymany”). Związkowcy nie chcieli już bowiem czekać na realizację porozumienia, które rząd uzgodnił z nimi w 2018 r. Było ono wynikiem masowej akcji protestacyjnej służb mundurowych. Funkcjonariusze wyszli wówczas na ulice i na ogromną skalę zaczęli korzystać ze zwolnień lekarskich. Przed kontynuacją rozmów związkowcy zastrzegali, że taki scenariusz może się powtórzyć, jeżeli rząd nie wypełni złożonych prawie trzy lata temu obietnic.
Przypomnijmy, że związki zabiegają m.in. o przedstawienie im do konsultacji projektu nowego programu rozwoju i modernizacji służb mundurowych (policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej) na kolejne cztery lata, który uwzględniałby wysokość wydatków na poszczególne przedsięwzięcia realizowane w jego ramach, w tym podwyżki uposażeń. Chcą też ostatecznego uregulowania kwestii doliczania cywilnego stażu do emerytury mundurowej (pisaliśmy o tym w DGP nr 240/2020 „Nierówne zrównanie praw do emerytury mundurowej”).
Wygląda na to, że rozmowy zmierzają do korzystnego dla funkcjonariuszy finału, przynajmniej w kwestii programu modernizacji służb mundurowych i związanego z nim wzrostu uposażeń. Rząd przedstawił bowiem propozycje dotyczące nowej ustawy modernizacyjnej, której budżet (na cztery lata) ma wynieść ponad 10 mld zł. Na tę kwotę składają się dwa segmenty wydatków. Pierwszy to cześć inwestycyjna, czyli m.in. nowy sprzęt, wyposażenie osobiste funkcjonariuszy, inwestycje budowlane. Drugi obejmuje kwestie osobowe, tj. zwiększenie liczby etatów oraz wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników cywilnych.
– Dobrze, że w końcu poznaliśmy konkrety. Oczekiwalibyśmy jednak, że w ramach zaproponowanych kwot większe środki zostaną przeznaczone na uposażenia funkcjonariuszy – mówi Krzysztof Oleksak, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Zapowiada, że m.in. o tę sprawę strona społeczna będzie zabiegać na kolejnym spotkaniu, które odbędzie się 20 września.