Tak wynika z nieoficjalnych informacji DGP na temat projektu nowelizacji kodeksu pracy, który ma wprowadzić możliwość stosowania pracy zdalnej na stałe. Rząd przygotowuje kolejną wersję tych zmian. Uwzględni ona niektóre uwagi zgłaszane w trakcie konsultacji społecznych i międzyresortowych (konsultacje te wciąż trwają). Jak ustalił DGP, zostaną zmodyfikowane przepisy dotyczące m.in. kontroli pracy zdalnej i cofnięcia zgody na taki tryb wykonywania obowiązków. Rozszerzona zostanie też lista obowiązków z zakresu bhp, których firma nie będzie musiała realizować wobec zatrudnionych na odległość.
Za zgodą