Łukasz Prasołek, specjalista z zakresu prawa pracy, były pracownik PIP i SN

Pracownik jest zatrudniony na 3/4 etatu i pracuje w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych, wykonując pracę od poniedziałku do piątku. Umowa o pracę przewiduje limit godzin ponadwymiarowych na poziomie przeciętnie 39 godzin na tydzień w okresie rozliczeniowym. W sierpniu 2021 r. w dwa poniedziałki, 9 i 16 sierpnia, pracownik zaczął pracę o dwie godziny wcześniej, przychodząc do niej na polecenie przełożonego na 8.00, zamiast pracować zgodnie z harmonogramem od 10.00 do 18.00. Ponadto w dwóch dniach pracownik został w pracy o cztery godziny dłużej, pracując od 8.00 do 18.00 zamiast od 8.00 do 14.00, a w dwóch innych dniach naruszył dobę pracowniczą, przychodząc do pracy na 7.00 zamiast na 9.00, co spowodowało, że w poprzedniej dobie pracował w sumie po osiem godzin. Jak obliczyć wynagrodzenie za dodatkową pracę, jeśli pracownik zarabia 3000 zł pensji zasadniczej i w sierpniu otrzymał premię uznaniową za zrealizowany projekt w kwocie 2000 zł. Premie są u pracodawcy świadczeniem typowo uznaniowym, bo w regulaminie wynagradzania nie ma żadnych przesłanek ich nabycia i są wypłacane tylko raz albo dwa razy w roku.