Projekt ustawy budżetowej na 2022 r. zakłada, że wydatki na realizację zadań finansowanych z pieniędzy Funduszu Pracy (FP) mają wynieść 10,1 mld zł. Będą więc one niższe o 0,8 mld zł w porównaniu z tym rokiem. Nie oznacza to jednak, że rząd zamierza przeznaczyć mniej pieniędzy na aktywizację osób bezrobotnych. Wręcz przeciwnie, akurat na ten cel będzie ich więcej, a cięcia obejmą inne pozycje w planie finansowym funduszu.
Optymistyczne prognozy