Problemy dotyczyły przede wszystkim braku aktualizacji ocen ryzyka zawodowego, a nie np. stosowania i zapewniania maseczek, rękawiczek lub środków dezynfekcji. Tak wynika ze sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2020 r.
Pod omawianym kątem zweryfikowano 15,8 tys. podmiotów, które zatrudniały 709,6 tys. osób (w tym 610,9 tys. na etacie). Inspekcja sprawdzała, czy zatrudniający zaktualizowali oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy (w zakresie narażania na infekcję SARS-CoV-2), informowali podwładnych o zagrożeniach oraz stosowali niezbędne rozwiązania profilaktyczne (zapewniali odstępy między stanowiskami pracy, środki dezynfekcyjne, rękawiczki itp.). Pierwszego ze wspomnianych obowiązków nie dopełniło 38 proc. skontrolowanych firm. Nie zaktualizowano ocen ryzyka dla 31 proc. stanowisk pracy, na których zatrudnionych było 16 proc. pracowników.