Profesor Marcin Wiącek, RPO, skierował do PIP propozycje działań kontrolnych (zakresów tematycznych), które opracowano na podstawie skarg zgłaszanych do biura rzecznika. Priorytetem wciąż powinna być ochrona pracowników w związku z sytuacją epidemiologiczną. Dlatego rzecznik postuluje m.in. kontrole dotyczące bhp oraz przestrzegania przepisów o czasie pracy i gwarantujących uprawnienia związane z rodzicielstwem (szczególne w branży gastronomicznej i hotelarskiej, turystycznej, organizacji wesel, rozrywkowej). Z tych samych względów należy weryfikować warunki zatrudnienia w Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz placówkach ochrony zdrowia, w tym pod kątem wysokości wynagrodzenia (np. diagnostów laboratoryjnych) i ewentualnej dyskryminacji. Chodzi też o sprawdzenie zasad wypłaty dodatku dla pracowników medycznych, którzy udzielają świadczeń zdrowotnych pacjentom z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS CoV-2 (np. w zakresie, w jakim pominięto tzw. pracowników pomocniczych szpitali, którzy też mają bezpośredni kontakt z zakażonymi).
– Poważnym problemem jest korzystanie przez pracodawców z zatrudnienia zewnętrznego w ramach outsourcingu. Zjawisko to dotyczy w szczególności podmiotów leczniczych – wskazał Stanisław Trociuk, zastępca RPO.