Polityk dodał, że resort pracy i polityki społecznej planuje zrównać okresy wypowiedzenia. Jeżeli ktoś pracuje do pół roku, to będzie mu przysługiwał dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Staż pracy od pół roku do trzech lat gwarantowałby miesiąc wypowiedzenia. Pracującym powyżej trzech lat przysługiwałyby natomiast trzy miesiące wypowiedzenia.

Minister pracy zapowiedział ponadto zmiany w umowach na zlecenie. Rząd planuje rozpocząć odprowadzanie od nich składek.

Władysław Kosiniak-Kamysz mówił również o zmianach w opodatkowaniu tzw. rodzin 3+ i 4+. Dodał, że z ulgi będą mogły po raz pierwszy skorzystać osoby, które nie mają dochodu.