Tak wynika z planu finansowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) zawartego w projekcie przyszłorocznego budżetu. Zgodnie z nim na początku roku na rachunku będzie 6,1 mld zł oraz dodatkowe 879 mln zł w formie należności (głównie z tytułu udzielonych pożyczek). To o 4,56 mld zł więcej niż według tegorocznego planu funduszu (na koniec 2021 r.). DGP wystosował już pytanie o tę różnicę do Ministerstwa Finansów.
– Wszystko wskazuje na to, że rząd w praktyce „dosypał” pieniędzy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – wskazuje Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.