Polski Ład spowoduje zmniejszenie liczby jednoosobowych działalności gospodarczych, zwłaszcza tzw. samozatrudnionych, co powinno sprzyjać tworzeniu większej liczby miejsc pracy w oparciu o standardowe etaty - powiedział PAP ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego Jakub Rybacki.

Według danych urzędowych z rejestru REGON, liczba zamykanych spółek wzrosła w pierwszym półroczu 2021 r. o ponad 20 proc. r/r. Jak zauważył ekspert PIE, działalność najczęściej kończyły przedsiębiorstwa handlowe, które łącznie odpowiadały za 28 proc. złożonych wniosków. "W przypadku handlu możemy mówić jednak o kontynuacji trendu konsolidacji branży, który widoczny był jeszcze przed kryzysem gospodarczym związanym z pandemią" - wskazał. Branżą, którą mocno dotknął Covid-19 i związane z nim restrykcje gospodarcze, odbiły się na firmach usługowych. Jak powiedział, wysokie 25-35 proc. wzrosty liczby zamykanych działalności widoczne są między innymi w firmach szkoleniowych, świadczących usługi profesjonalne (np. prawnicze, księgowe, marketingowe) oraz branżach obsługujących rynek nieruchomości komercyjnych. Dodał, że kryzys uderzył również w niektóre firmy informatyczne oraz budowlane.

"Spodziewamy się, że tendencja wzrostowa zamykania spółek ulegnie złagodzeniu w kolejnych miesiącach – największy wzrost zamknięć nastąpił na początku roku, a w czerwcu wynik był już zbliżony do roku 2020 r. - powiedział Rybacki. Dodał, że reformy związane z Polskim Ładem prawdopodobnie będą miały niewielki wpływ na tę tendencję.

Wprawdzie - jak zauważył - od kwietnia ubiegłego roku zdecydowanie wzrosła liczba jednoosobowych działalności gospodarczych, ale było to efektem przekształcania umów o pracę w niżej opodatkowaną formę świadczenia usług B2B, co oznacza, że wiele osób przeszło na samozatrudnienie. "Proponowane w Polskim Ładzie reformy zmniejszą dysproporcje związane z opodatkowaniem, co powinno sprzyjać tworzeniu większej liczby miejsc pracy w oparciu o standardowe etaty" - powiedział.

Z danych GUS wynika, że na koniec marca 2021 roku do rejestru REGON wpisanych było 4 694,9 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,3 proc. więcej niż miesiąc wcześniej i o 3,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Wzrost liczby podmiotów nowo zarejestrowanych odnotowano dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyniósł 24 proc. Obecnie wg GUS, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - 2 842 396. Największą grupa podmiotów są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Ich liczbę GUS szacuje na 2 842 396.

Według oficjalnego rejestru Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej aktywnych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jest jednak nie więcej niż 2 mln. Pozostałe, to podmioty z zawieszoną działalnością gospodarczą.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które mają wygenerować 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.