Rząd planuje wprowadzenie nowych regulacji, które pozwolą pracodawcom uzyskiwać informacje dotyczące zaszczepienia pracowników lub faktu przebycia przez nich zakażenia koronawirusem. Będą mogli także sprawdzić, czy pracownik ma ważny negatywny wynik testu na Covid-19.

Jak czytamy w wykazie prac legislacyjnych rządu:

Projekt ustawy ma na celu wspieranie działań związanych z zapewnieniem odpowiedniej ochrony w zakładach pracy, które są miejscem w którym dochodzi do zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

W tym celu pracodawcy otrzymają możliwość weryfikowania czy ich pracownicy są zaszczepieni, przeszli zachorowanie na Covid-19 lub mają negatywny test na obecność koronawirusa.

Osoby, które nie spełnią żadnego z tych warunków będą mogły zostać oddelegowane do pracy poza firmą lub do innego rodzaju pracy, z wynagrodzeniem odpowiadającym rodzajowi pracy. Pracodawca będzie mógł także wysłać taką osobę na urlop bezpłatny.

Takie informacje pracodawca będzie mógł także uzyskać od potencjalnego pracownika już na etapie rekrutacji.

Weryfikacja tych danych będzie opierała się na wykorzystaniu aplikacji mobilnej udostępnionej przez Centrum e-Zdrowia lub przedstawianiu zaświadczeń, na których umieszczony będzie wizerunek twarzy posiadacza zaświadczenia. „Będą one mogły być wydawane przez osoby wykonujące zawód medyczny. Fotografie będą pochodzić z Rejestru Dowodów Osobistych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych” – czytamy w założeniach do ustawy.

Dodatkowo, projektowane regulacje dadzą możliwość weryfikacji przez przedsiębiorców, czy osoby korzystające z ich usług są zaszczepione przeciwko COVID-19, mają ważny test lub przeszły zachorowanie. Te osoby będą wyłączone spod ograniczeń działalności nałożonych w związku z sytuacją epidemiczną.

O pracach nad taką ustawą informował minister zdrowia Adam Niedzielski. Mówił: "Trwają prace, w które angażowany jest również resort zdrowia, nad projektem w tym zakresie. Chodzi nie tylko o bezpieczeństwo pracowników, ale też osób, które korzystają z usług danego podmiotu. Zmiana, o której mówimy, faktycznie daje pracodawcy możliwość zweryfikowania, czy pracownik jest zaszczepiony. Dzięki temu będzie mógł podejmować w stosunku do załogi racjonalne decyzje. Oczywiście nie chodzi tutaj o zwolnienie z pracy, ale o to, aby np. do kontaktu z klientami byli kierowani zaszczepieni pracownicy, a ci niezaszczepieni zostali oddelegowani do innych zadań. Dodatkowo projektowane regulacje mają dawać możliwość weryfikacji przez przedsiębiorców, czy osoby korzystające z ich usług są zaszczepione przeciwko COVID-19"

Rząd planuje przyjąć tę ustawę jeszcze w III kwartale 2021 roku.