Przedsiębiorcy prowadzący punkty ksero w szkołach wyższych nie mogą ubiegać się o pomoc na podstawie znowelizowanych przepisów antycovidowych – wynika z odpowiedzi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na interpelację poselską.

Na podstawie art. 15zs4 i art. 31zo ust. 2 ustawy z 24 czerwca 2021 r. (Dz.U. poz. 1192) od 23 lipca prowadzący sklepiki (w tym punkty papiernicze i piśmiennicze) w jednostkach oświatowych (m.in. w szkołach, przedszkolach, ośrodkach wychowawczych, bibliotekach pedagogicznych) mogą starać się o zwolnienie ze składek ZUS za listopad i grudzień 2020 r. oraz styczeń, luty i marzec 2021 r., a także postojowe nawet do pięciu razy. Wnioski o ulgę w opłacaniu należności do ZUS można składać do końca września, a o postojowe w ciągu trzech miesięcy od zniesienia stanu epidemii.
Tylko w pierwszych dniach obowiązywania nowych regulacji ZUS zwolnił ze składek przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne na kwotę prawie 300 tys. zł i wypłacił im 700 tys. zł w ramach postojowego.
O wsparcie upominały się też m.in. punkty ksero na uczelniach. Szansa pojawiła się za sprawą korzystnej dla nich interpretacji Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (obecnie to Ministerstwo Rozwoju i Technologii). W odpowiedzi na pytanie DGP resort wskazał, że przedsiębiorcy prowadzący takie punkty w szkołach wyższych będą mogli ubiegać się o wsparcie przewidziane nowelizacją ustawy covidowej, ponieważ prowadzą w nich sprzedaż środków papierniczych i piśmienniczych. Z tym podejściem nie zgodził się jednak ZUS i zapowiedział odrzucanie takich wniosków (pisaliśmy o tym w DGP nr 134/2021 „Resort swoje, ZUS swoje. Pomoc dla firm pod znakiem zapytania”).
Powołując się na nasz artykuł, trzy posłanki Koalicji Obywatelskiej skierowały interpelację w tej sprawie do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS). Pytają, czy odrzucanie przez organ rentowy wniosków od przedsiębiorców prowadzących punkty ksero na uczelniach jest zgodne z prawem.
W odpowiedzi resort podkreśla, że nie jest autorem wskazanych przepisów. Tłumaczy, że zgodnie z literalnym brzmieniem art. 15zs4 i art. 31zo ust. 2 ustawy chodzi o działalność polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy i wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082). Niestety, katalog zawarty w tym przepisie nie uwzględnia szkół wyższych. Dlatego – jak wskazuje resort – przedsiębiorcy prowadzący punkty ksero na uczelniach wyższych nie nabędą prawa do świadczeń przewidzianych w przepisach anty covidowych.
MRiPS podkreśla, że mogą oni skorzystać z innych form wsparcia. Jakich? Przedsiębiorcy niespełniający warunków do uzyskania pomocy na podstawie przepisów kolejnych tarcz antykryzysowych, którzy na skutek opóźnienia lub braku realizacji dostaw, zatorów płatniczych, absencji pracowników lub działań podejmowanych w celu zagwarantowania bezpieczeństwa obywateli w związku z epidemią COVID-19 doświadczyli problemów z regulowaniem bieżących składek, mogą wnioskować o odroczenie terminu ich płatności i rozłożenie spłaty na raty. Mogą też starać się o umorzenie należności składkowych na ubezpieczenia społeczne (na podstawie przepisów ogólnych) w przypadku zaistnienia konkretnych, przewidzianych prawem przesłanek. ©℗